Tổng Bong88

  • Tổng Bong88 là trang tổng có quyền quản lý cao nhất trong hệ thống bong88. Bong88 có thể tạo nhiều bong88 super, nhiều bong88 master, nhiều bong88 agent, nhiều thành viên bong88. 

Bong88 Super

  • Bong88 Super là trang quản lý cấp dưới Bong88, có quyền tạo ra nhiều tài khoản bong88 master, bong88 agent, bong88 thành viên

Bong88 Master

  • Bong88 Master là trang  quản lý cấp dưới của bong88 super, có quyền tạo ra các tài khoản bong88 agent, bong88 thành viên

Bong88 Agent 

  • Bong88 agent là trang quản lý cấp dưới của bong88 master, có quyền tạo ra bong88 thành viên

Bong88 thành viên

  • Là tài khoản dành cho người chơi tại bong88.com, có quyền tham gia cá cược thể thao, chơi lô đề, casino online và các trò chơi trong bong88. Bong88 có quyền mà tổng bong88, bong88 super, bong88 master không có đó là quyền được cược trên bong88.